Dokumenty

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, Dyrektor prosi Rodziców o zapoznanie się z aktualną, obowiązującą procedurą. 

"Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzglednieniem COVID - 19 w oddziałach przeszkolnych"

ZAŁĄCZNIKI