Programy, Projekty, Koła

W ramach realizacji programu "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"

W dniach 13 - 15 kwietnia 2021r. uczniowie  klas VII i VIII uczestniczyli w warsztatach  profilaktycznych online prowadzonych przez Barbarę Paligę pt. „Wygraj życie! Tylko słabi gracze grają w dopalacze!” Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się:

- Co to są dopalacze?

- Reakcje organizmu

- Co kryje się za etykietą dopalaczy?

- Legalne czy nie?

- Długa lista zagrożeń 

- Nie warto brać!

W częsci warsztatowej uczniowie ćwiczyli asertywne postawy, które pomogą im podejmowac racjonalne decyzje.

Aktualności, strona 1 z 2

"Bieg po zdrowie" - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

Utworzono: 20.10.2021
Główne cele programu: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście...

Zielona Szkoła 2019

Utworzono: 27.06.2019

Projekt ,,Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu  śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019"został dofinansowany w roku szkolnym 2018/2019 ze środków  WFOŚiGW w Katowicach

Logo Fundacji Andrzeja S. Piecucha

Utworzono: 10.05.2019

Program Profilaktyczny DEBATA zrealizowany w klasie Va!

Utworzono: 16.04.2021

W dniu 16 kwietnia 2021r. odbyły się warsztaty profilaktyczne p.t. Debata w klasie Va. Uczniowie dowiedzieli się jak można radzić sobie w życiu. Rozmawiali o tym, co dla nich ważne - o relacjach z najbliższymi, z kolegami, o tym jak radzić sobie ze stresem. Dowiedzieli się też o...

Projekt profilaktyka prozdrowotna

Utworzono: 29.01.2018

Projekt ,,Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu  śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018"został dofinansowany w roku szkolnym 2017/2018 ze środków  WFOŚiGW w Katowicach

Smak życia, czyli debata o dopalaczach

Utworzono: 20.10.2021

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie profilaktyki uniwersalnej  "Smak życia, czyli debata o dopalaczach". W ramach teo programu odbędą się zajęcia profilaktyczne w klasach 7.