Kreatywne kółko plastyczne

Kreatywne kółko plastyczne

 

 

„Kreatywność jest największym darem ludzkiej inteligencji”

– Ken Robinson

Picasso powiedział kiedyś: „Wszystkie dzieci rodzą się artystami.”

Co ma strach przed pomyłką ze sztuką? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że w momencie, kiedy przestaniesz bać się pomyłki otwierasz się na kreatywność? Ken Robinson powiedział kiedyś na jednej ze swoich konferencji o kreatywności, że jeśli nie jesteśmy przygotowani na pomyłkę, nigdy nie będziemy w stanie wymyślić nic oryginalnego. Chciałabym nauczyć dzieci oswajać się z błędami, aby się nie bały ich popełniać, ponieważ dzięki nim uczymy się improwizować i pozwalamy powstać czemuś, co nie miałoby miejsca, gdybyśmy tych błędów nie popełniali.

Na naszych spotkaniach w ramach „Kreatywnego kółka plastycznego” będziemy odważnie sięgać po różne techniki malarskie, uczyć się jak być kreatywnym, jak się nie bać tworzyć i uwierzyć w siebie oraz czerpać radość z tworzenia prac plastycznych.

Cele główne:

 • Rozwinięcie kreatywnego i twórczego myślenia, wiary w swoje możliwości.
 • Wspomaganie ogólnego rozwoju ucznia, kształtowanie jego wrażliwości, rozwijanie
  spostrzegawczości.
 • Pobudzenie ekspresji twórczej.

 

Szczegółowe cele i zadania

 

 • Ćwiczenie kreatywnego myślenia
 • Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych.
 • Odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem.
 • Rozwijanie wyobraźni, oskonalenie zdolności manualnych dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnych technik i materiałów plastycznych.
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno.
 • Podniesienie poczucia własnej wartości, zachęcanie do wyrażania własnych opinii.
 • Kształtowanie współpracy w grupie.
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w konkursach plastycznych oraz promowanie twórczości uczniów.

Metody i formy pracy:

 

Metody w obrębie plastyki opierają się na następujących czynnościach: obserwowaniu, przekształcaniu, interpretowaniu, zbieraniu, przekształcaniu, rysowaniu, malowaniu, wycinaniu, lepieniu, wydzieraniu, konstruowaniu, na próbach rozumienia i wartościowania oraz na przewidywaniu i planowaniu. Będę to realizowała przez ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność rozwiązań plastycznych. Bardzo lubię metodę doświadczeń – dzięki której uczniowie będą mogli używać różne materiały plastyczne i narzędzia i techniki.

Formy pracy: indywidualna, grupowa. W pracy kółka plastycznego przyjęłam następujące zasady:

- Wzajemnie się motywować i przypominać sobie, że każdy jest kreatywny i twórczy

- Przypominać, że kreatywność często rodzi się z błędów

- Wprowadzać ciekawe techniki plastyczne.

- Pracować w atmosferze uśmiechu i radości

Techniki plastyczne:

Celem stosowania różnych form wypowiedzi plastycznej jest pobudzanie inicjatywy twórczej, rozwój wyobraźni, pomysłowości, zachęcanie do podejmowania nowych zadań, łączenie różnych technik w jednej pracy do indywidualnych  rozwiązań. Na zajęciach dydaktycznych z plastyki zachęcałam uczniów do poznania i stosowania różnych technik plastycznych. Starałam się zawsze dostosować  technikę do wieku i możliwości manualnych ucznia. Z moich obserwacji wynika, że nie każdy uczeń chętnie maluje np. farbami, jego widzenie świata na dwóch wymiarach kartki nie zawsze go satysfakcjonuje. Umożliwienie pracy w innych technikach  stwarza możliwość  samorealizacji, zaciekawia go i jest pewnym dopingiem do pracy twórczej. Stosowanie różnych technik uatrakcyjnia zajęcia plastyczne, wzbogaca sposób plastycznej wypowiedzi uczniów.

A oto kilka wybranych technik, które są stosowane podczas zajęć z kółka plastycznego:

Do najczęściej stosowanych technik na zajęciach z uczniami są
Techniki rysunkowe: rysunek kredkami ( świecowymi, ołówkowymi, pastelami, flamastrami), rysunek węglem. Techniki malarskie: malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi oraz akrylowymi.
Inne techniki: stemplowanie na papierze, folii, tkaninie, wydzieranki z papieru, wycinanki z papieru lub z tkanin, modelowanie ( lepienie), wyszywanie.
W celu uatrakcyjnienia zajęć cenne są nowe odmiany technik plastycznych takie jak:
kolaż,frotaż, origami, quilling.

Zachęcam uczniów do łączenia różnych technik w jednej pracy!

 

Pozdrawiam serdecznie

Anna Gomuła