Szkolne Koło Misyjne

Szkolne Koło Misyjne

 

W  październiku 2021r.  w naszej szkole rozpoczęło działalność Szkolne Koło Misyjne (SKM).

W tej chwili zaangażowane są w nim klasy IV a, b, c; V a i b  oraz VI.

Do koła może zapisać się każdy uczeń. Dotychczas zapisanych jest 27 osób.

SKM będzie angażować się w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Zachęcamy, aby każdy uczeń  naszej szkoły wspierał działania tego koła.

Opiekunami SKM są: Karolina Dittfeld, Anna Gomuła, Joanna Olech-Cofałka


CELE I ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA MISYJNEGO

Cele ogólne:

 

 • Rozbudzenie wrażliwości misyjnej

 

 • Pogłębienie wiedzy religijnej

 

 • Zaktywizowanie misyjne

 

 • Kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego

 

 • Pielęgnowanie i troska o misję Kościoła wyrażoną w słowach Jezusa:
  ”Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”

 

 • Uwrażliwienie młodych chrześcijan na potrzeby ich braci nieznających jeszcze Chrystusa,

 

 • Rozpalenie w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie.

Cele szczegółowe:

 • Budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród dzieci
 • Włączenie się w konkretną działalność misyjną Kościoła
 • Uczenie się otwartości i bezinteresowności – być darem z siebie dla innych
 • Zaszczepienie solidarności pomiędzy dziećmi różnych kontynentów
 • Poznawanie i wdrażanie w życie papieskich intencji misyjnych na cały rok
 • Poznawanie krajów misyjnych (historia, geografia, przyroda, wiara, Kościół)
 • Poznawanie sylwetek znanych misjonarzy i misjonarek
 • Poszukiwanie wśród misjonarzy wzorców do naśladowania
 • Poznawanie pracy misjonarzy
 • Nawiązywanie kontaktów z misjonarzami
 • Modlitwa  za misjonarzy i o rozwój  misji
 • Pozyskiwanie funduszy (zbiórki: „Adopcja serca”, akcja "Pączek dla Afryki", itp.)
 • Integracja grupy rówieśniczej
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz twórczego myślenia
 • Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec ludzi innych ras, wyznań, innej kultury

 

Treści

Propozycje realizacji

 

 

Rok liturgiczny

·       Przygotowanie liturgii Mszy św.;

 • Przygotowanie nabożeństwa różańcowego;
 • Przygotowanie Drogi Krzyżowej,
 • Współpraca z parafią p.w. Chrystusa Króla w Świerklańcu

 

 

Duchowa  i materialna pomoc misjom

 • Adopcja serca;
 • Rozbudzanie potrzeby modlitwy za misje i misjonarzy którzy w dalekich krajach głoszą Dobrą Nowinę;
 • Składanie Bogu duchowych ofiar;
 • Podejmowanie dobrych uczynków w intencji misji;
 • Prowadzenie korespondencji z misjonarzami;
 • Wysyłanie życzeń świątecznych;
 • Podejmowanie zadań apostolskich w parafii;
 • Zbiórka ofiar pieniężnych i innych.

 

 

Formacja

 • Udział w konkursach o tematyce misyjnej
 • Realizacja programu Koła Misyjnego (materiały przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne)
 • Przygotowanie gazetki Szkolnego Koła Misyjnego,
 • Poznawanie i lektura czasopism misyjnych;
 • Uczestnictwo w dniach formacji, spotkaniach, rekolekcje misyjne, turnusy wakacyjne,
 • Oglądanie filmów o dzieciach z krajów misyjnych;
 • Spotkania z misjonarzem i zaproszonymi gośćmi.

 

       
 

 

 

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
                                                              Św.  Jan Paweł II