Nasi Przyjaciele

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”

Carroll Lewis

      Dziękujemy Panu Mariuszowi Grzelczakowi

właścicielowi firmy DAR-POL-STA
za zakup piłek
     dla uczniów naszej szkoły
 
Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie

 

„Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn…”

 

W imieniu dzieci oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu składamy serdeczne podziękowania dla sołtysa Gminy Świerklaniec Pana Mirosława Bacika za zakupienie z funduszu sołeckiego trzech urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ulicy Młyńskiej. Ten cenny dar będzie służył dzieciom w zabawie, z pewnością umilając im czas spędzany w przedszkolu.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
 i życzymy wszelkiej pomyślności w codziennym życiu.

Wdzięczni  uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja.

 

„Im więcej dajesz, tym większym się stajesz”

 

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom uczniów  klasy IV c, za pomalowanie, wystrój i posprzątanie sali nr 4. Słowa wdzięczności kierujemy do Państwa, którzy poświecili swój wolny czas w sobotę i niedzielę ( 22.09-23.09 ), aby osobiście uczestniczyć w pracach remontowych klasy.

 

Wdzięczni  uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja.

 

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu pn.: „Zielona Pracownia 2018", którego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych bądź geologicznych.

Serdecznie podziękowanie za aktywne działanie i  czas poświęcony na przygotowanie projektu składamy Pani Aleksandrze Chmielewskiej, która wykonała dla nas nieodpłatnie wizualizację projektu sali.

 

Wdzięczni  uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja

 

 

Wyrażamy słowa podziękowania dla mamy uczennicy z kl. VI a  Pani Anny Kubik  za poświęcony szkole trud, własny czas i zaangażowanie.Pani Anna Kubik wykonała oryginalną dekorację holu, tworząc ścianę pamięci ku czci Patrona Szkoły Adama Mickiewicza i 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Oryginalna forma i treść przekazu w wykonanym przez Panią Annę projekcie uświetniają ważny moment historyczny, a jednocześnie podkreślają wartości istotne w wychowaniu naszych uczniów, to jest: szacunek dla symboli narodowych i Ceremoniału Szkolnego, czyli poszanowanie dla flagi, sztandaru, hymnu narodowego i szkolnego, a także dla naszego patrona.

 

Wdzięczni  uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja

 

 

To prawdziwa przyjemność dla szkoły, gdy może  współpracować z rodzicami na rzecz podnoszenia warunków nauki uczniów. Przejawem takiego współdziałania jest ze strony rodziców otwartość i chęć pomocy nie tylko deklarowana słownie, ale przede wszystkim realizowana czynnie. Jako przykład przedstawiamy ponownie pomoc jednej z mam  i przekazujemy ponowne podziękowania.

Dziękujemy Pani Annie Kubik za sfinansowanie zakupu materiałów oraz osobisty wkład pracy w odnowienie i wykonanie wystroju sali klasowej nr 11 w budynku przy ul. Źródlanej.

Wdzięczni  uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja