Pedagog, psycholog

ROK SZKOLNY 2022/2023

Od tego roku szkolnego wspomaga nas psych. Lidia Hanusiak. Witamy serdecznie!!! 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zapraszam do nowej zakładki "SZKOLNA SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA"

 

 

 

Często słyszysz, że zbyt długo grasz w gry komputerowe?

Wiesz rodzice zadają takie pytanie? 

 


 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!

Zapraszam w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 17.00 na spotkanie online w ramach „Klubu Rodzica” (link do spotkania otrzymaliście Państwo w wiadomości poprzez dziennik Librus). 

Podejmiemy tematykę związaną z naszymi dziećmi – uczniami w związku z pandemią, nauczaniem zdalnym i sposobami wspierania się nawzajem. Będzie mi bardzo miło spotkać się z Państwem. Serdecznie zapraszam! 

Pedagog szkolny – Jolanta Sporniak 

Spotkanie uczniów klas VII i VIII z policjantem z Wydziału Prewencji Powiatowej Komendy Policji w Tarnowskich Górach

 

W dniu 11 maja uczniowie  klas VII i VIII spotkali się z policjantem  asp. szt. Adamem Cichowskim z Wydziału Prewencji Powiatowej Komendy Policji w Tarnowskich Górach. Głównym tematem  była odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle obowiązujących przepisów. Poruszone zostały także tematy związane z wkraczaniem młodych ludzi w dorosłość i wyborami z tym związanymi. Uczniowie dowiedzieli się również jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w świetle pojawiających się realnych zagrożeń tych w skali globalnej, jak w również występujących w naszym powiecie. Pod koniec spotkań uczniowie mieli możliwość zadawania nurtujących ich pytań, których nie brakowało.

 

 

 

 
SZKOLNE DNI PROFILAKTYKI 
13 - 16 KWIETNIA 2021r.
 
Program rekomendowany "DEBATA "
W dniu 16 kwietnia 2021r. odbyły się warsztaty profilaktyczne p.t. "Debata" w klasie Va.
Uczniowie dowiedzieli się jak można radzić sobie w życiu. Rozmawiali o tym, co dla nich ważne - o relacjach z najbliższymi, z kolegami, o tym jak radzić sobie ze stresem. Dowiedzieli się też o mechanizmach uzależnień, które często mają swoje źródło w niewinnych z pozoru zachowaniach i decyzjach.  Nasi uczniowie zadawali wiele pytań, poszukując odpwiedzi na nurtujące ich pytania.
 
 
 
W ramach realizacji programu "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"
 
W dniach 13 - 15 kwietnia 2021r. uczniowie  klas VII i VIII uczestniczyli w warsztatach  profilaktycznych online prowadzonych przez Barbarę Paligę pt. „Wygraj życie! Tylko słabi gracze grają w dopalacze!” Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się:
- Co to są dopalacze?
- Reakcje organizmu
- Co kryje się za etykietą dopalaczy?
- Legalne czy nie?
- Długa lista zagrożeń 
- Nie warto brać!
W częsci warsztatowej uczniowie ćwiczyli asertywne postawy, które pomogą im podejmowac racjonalne decyzje. 
 

 

 

 


 

 


 

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
 
Udział pedagoga w realizacji zadań wychowawczych
Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów,
Wspieranie wychowawczej roli rodziny. 
Systematyczna praca z uczniami i rodzicami dzieci mającymi trudności w nauce oraz sprawiającymi trudności wychowawcze. 
Współpraca na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych pojawiających się na terenie szkoły i poza nią. 
Ścisła współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Radzionkowie, Sądem Rodzinnym w Tarnowskich Górach, OPS w Nakle Śląskim i innymi instytucjami zainteresowanymi problemami opieki 
i wychowania.
Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.
Pomoc Psychologiczno – pedagogiczna w szkole
Prowadzenie dokumentacji udzielanej w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów (teczki uczniów)
Praca w zespołach ds. tworzenia IPET-ów dla uczniów z orzeczeniem ppp
Prowadzenie terapii pedagogicznej dla uczniów ze wskazaniami do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
Działalność w zakresie profilaktyki wychowawczej
Rozpoznawanie rozwoju osobowego i życia społecznego uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. 
Prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach I – VIII z zakresu zagadnień zawartych w programach wychowawczym i profilaktyki
Pomoc pedagogiczna uczniom z objawami niedostosowania społecznego. 
Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami w szkole i miejscu zamieszkania.  
Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności dydaktyczno – wychowawcze. 
Organizowanie zajęć warsztatowych we współpracy z ppp, w klasach trudnych wychowawczo,
Organizowanie spektakli profilaktycznych z zakresu uzależnień – Centrum Działalności Profilaktycznej w Krakowie
 
Pedagogizacja Rodziców-organizowanie pogadanek, konsultacji, prelekcji 
z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Działalności Profilaktycznej w Krakowie
Profilaktyka uzależnień w ramach programów m.in. , „Zachowaj Trzeźwy umysł”, Debata”, „Program Domowych Detektywów”.
Działalność skrzynki bezpieczeństwa.
Rozwijanie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej
Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z trudnościami okresu dojrzewania i dorastania. 
Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. 
Wdrażanie do  koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnego szacunku, udzielania koleżeńskiej pomocy oraz empatii – rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. 
Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych. 
 
Opieka i wsparcie dla uczniów z rodzin najuboższych
Współpraca z OPS w Nakle Śląskim celem zapewnienia dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych bezpłatnych posiłków, pomocy rzeczowej i wyprawek dla pierwszoklasistów. 
Praca w zespole interdyscyplinarnym oraz w zespołach celowych, dotyczących rodzin uczniów naszej szkoły.
Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom osieroconym, zagrożonym alkoholizmem, demoralizacją i z rodzin wielodzietnych. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK SZKOLNY 2019/2020

Wszyscy jesteśmy pogrążenia w głębokim smutku po stracie naszego Kolegi. To trudne doświadczenie dla każdego młodego człowieka, gdy staje w obliczu takiej straty.

Szkoła chce zaoferować w tej trudnej sytuacji wsparcie oraz pomoc psychologiczną i dlatego przedstawiamy propozycję kontaktu, spotkania, rozmowy w następujących formach i terminach:

1.Konsultacja z pedagogiem szkolnym – Panią Jolantą Sporniak w dniu 20 lipca 2020 r. w godz. 16.00 – 18.00. Prosimy o wcześniejszy telefon do sekretariatu szkoły: 509 250 247 lub 32 248 44 34.  Możliwe jest także ustalenie innego terminu.

 

2.Możliwość skorzystania  z pomocy psychologa w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, tel.: 32 285 43 67. Poradnia daje pierwszeństwo pomocy uczniom naszej szkoły.

 

Informuję, iż w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole pozostaję do dyspozycji uczniów oraz rodziców  poprzez dziennik elektroniczny Librus. Możemy również porozmawiać telefonicznie (po wcześniejszym umówieniu sie przez e-dziennik).  

Pozdrawiam wszystkich!

Życzę zdrowia i wszystkiego, co najlepsze w tym trudnym czasie. 

Pedagog szkolny Jolanta Sporniak

 

ZAPRASZAM DO ZAKŁADKI "NAUKA ZDALNA"

 

 

DNI PROFILAKTYKI W NASZEJ SZKOLE


 

W dniach 13 – 15 marca 2019 w naszej szkole odbywały się Dni Profilaktyki.

W klasach I – III pod hasłem „Żyjmy zdrowo” klasy pod okiem wychowawców miały do wykonania zadania na temat Jak mądrze spędzamy czas wolny” oraz Zdrowe odżywianie”. W ramach lekcji każde dziecko przygotowało symbol tematyki przewodniej według własnego projektu. Pracując w grupach natomiast uczniowie przygotowywali plakaty na temat spędzania czasu wolnego.

Ponadto można było przygotować wraz z rodzicami przepis na zdrową potrawę – propozycje wiszą na gazetce szklonej – w imieniu autorów życzymy smaczego!

Klasy IV – VIII i III gimnazjalne przeżyły te 3 dni pod hasłem „Nie piję, nie palę, nie biorę!”.Podczas lekcji plastycznych pod kierunkiem Pani Justyny Otolińskiej i Pani Korlicz uczniowie wykonywali własne symbole tematyki dni profilaktyki. Ponadto na zajęciach z informatyki z Panem Kazimierzem Flakusem uczniowie na podstawie strony PARPY www.niebotak.pl wypełniali przygotowane przez pedagoga szkolnego Jolantę Sporniak karty pracy.

Ponadto w czwartek na wszystkich lekcjach wychowawczych prowadzonych metodą warsztatową poruszono tematykę mechanizmu uzależnień.

Podczas Dni Profilaktyki, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy i we współpracy z Centrum Działań Profilaktycznych z Krakowa Pani Barbara Paliga przeprowadziła:

 • w klasach Va, Vb, Vc 3 - godzinne warsztaty w ramach programu rekomendowanego „Debata”.

 • W klasach VIIIa i VIIIb oraz w IIIc gimnazjum 2 – godzinne zajęcia warsztatowe na temat dopalaczy i innych środków psychoaktywnych,

 • warsztaty dla rodziców i dzieci na temat komunikacji z nastolatkami.

 • szkolenie nauczycieli na temat przyczyn i mechanizmów uzależnień oraz niepokojących symptomów w zachowaniu nastolatków związanych z zażyciem środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy.

W ramach profilaktyki zaplanowane zostały również zajęcia z policjantem z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, jednak z przyczyn niezależnych od szkoły zostaną one przeprowadzone w późniejszym terminie.

Uczniowie jak i rodzice mogli korzystać z wystawionych materiałów edukacyjnych w postaci broszurek, ulotek, itp.

Jolanta Sporniak

 

 

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

ROK SZKOLNY 2019/2020

Godziny pracy

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

 

mgr Jolanta Sporniak

PONIEDZIAŁEK

10.30-14.30

WTOREK

9.00-13.30

ŚRODA

10.30-14.30

CZWARTEK

9.00-13.30

PIĄTEK

11.30-14.30

WAŻNE!

Podane godziny przebywania w danym budynku są orientacyjne  i z powodów bieżącej organizacji pracy szkoły mogą ulegać zmianie. 

 

 

 

 

 

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Udział pedagoga w realizacji zadań wychowawczych

 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów,
 • Wspieranie wychowawczej roli rodziny.
 • Systematyczna praca z uczniami i rodzicami dzieci mającymi trudności w nauce oraz sprawiającymi trudności wychowawcze.
 • Współpraca na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych pojawiających się na terenie szkoły i poza nią.
 • Ścisła współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  w Radzionkowie, Sądem Rodzinnym w Tarnowskich Górach, OPS w Nakle Śląskim i innymi instytucjami zainteresowanymi problemami opieki
  i wychowania.
 • Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.

Pomoc Psychologiczno – pedagogiczna w szkole

 • Prowadzenie dokumentacji udzielanej w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów (teczki uczniów)
 • Praca w zespołach ds. tworzenia IPET-ów dla uczniów z orzeczeniem ppp
 • Prowadzenie terapii pedagogicznej dla uczniów ze wskazaniami do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
 • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
 •  

Działalność w zakresie profilaktyki wychowawczej

 • Rozpoznawanie rozwoju osobowego i życia społecznego uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach I – VIII i III gimnazjum z zakresu zagadnień zawartych w programach wychowawczym i profilaktyki
 • Pomoc pedagogiczna uczniom z objawami niedostosowania społecznego.
 • Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami w szkole i miejscu zamieszkania. 
 • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności dydaktyczno – wychowawcze.
 • Organizowanie zajęć warsztatowych we współpracy z ppp, w klasach trudnych wychowawczo,
 • Organizowanie spektakli profilaktycznych z zakresu uzależnień – Centrum Działalności Profilaktycznej w Krakowie

 

 • Pedagogizacja Rodziców-organizowanie pogadanek, konsultacji, prelekcji
  z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Działalności Profilaktycznej w Krakowie
 • Profilaktyka uzależnień w ramach programów m.in. „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Zachowaj Trzeźwy umysł”.
 • Udział w rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 
 • Działalność skrzynki bezpieczeństwa.

Rozwijanie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej

 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z trudnościami okresu dojrzewania i dorastania.
 • Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
 • Wdrażanie do  koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnego szacunku, udzielania koleżeńskiej pomocy oraz empatii – rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
 • Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

 

Opieka i wsparcie dla uczniów z rodzin najuboższych

 • Współpraca z OPS w Nakle Śląskim celem zapewnienia dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych bezpłatnych posiłków, pomocy rzeczowej i wyprawek dla pierwszoklasistów.
 • Praca w zespole interdyscyplinarnym oraz w zespołach celowych, dotyczących rodzin uczniów naszej szkoły.
 • Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom osieroconym, zagrożonym alkoholizmem, demoralizacją i z rodzin wielodzietnych.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI