Gdzie szukać pomocy?

 

Warto wiedzieć, że poza służbą zdrowia, fachową i do tego bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również w wielu innych miejscach (instytucjach), takich jak:

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  116 111
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12
 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym  116 123
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci  800 100 100
 • Policyjny Telefon Zaufania  800 12 02 26
 • Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów  800 080 222
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  800 12 00 02
 • Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach
 • Powiatowe centra pomocy rodzinie
 • Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej
 • Pomocowe strony internetowe:
 • W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia Twojego bądź drugiej osoby zadzwoń na numer alarmowy  112.

 

„Za drzwiami”. Kampania społeczna przeciw krzywdzeniu dzieci 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Za drzwiami”. Jej celem jest zachęcenie społeczeństwa do zgłaszania policji zdarzeń związanych z krzywdzeniem dzieci. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, odpowiednim kontaktem w takich sprawach jest numer alarmowy 112.


 

źródło: https://www.wykluczeni.pl/za-drzwiami-kampania-spoleczna-przeciw-krzywdzeniu-dzieci/ 

 

Szanowni Państwo,

Sytuacja panującej na świecie pandemii Covid-19 i związanych z nią napięć i niedogodności wpływa w sposób szczególnie dramatyczny na osoby pozostające w przemocowych związkach i rodzinach.

Czas kwarantanny skazuje dzieci i dorosłych na ciągłe przebywanie w domu z oprawcą. Światowe badania dowodzą, że sytuacje katastrof naturalnych czy epidemii skutkują eskalacją przemocy domowej. Sytuacja jest o tyle trudniejsza, że wiele instytucji pomocowych nie funkcjonuje lub funkcjonuje w ograniczonym zakresie, np. zdalnie.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ma miejsce przemoc – zadzwoń na policję: 112

lub na telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet 600 07 07 17

lub inne udostępnione całodobowe telefony zaufania i pomocowe: https://116111.pl/polecamy/telefony-zaufania-,aid,8

Jeśli wiesz, że w Twojej rodzinie lub u kogoś znajomego miała miejsce przemoc domowa – skontaktuj się z tą osobą, upewnij się, czy jest bezpieczna.

 

Bądźmy odpowiedzialni – reagujmy na przemoc domową!

Poniżej zamieszczam zaktualizowane w związku z obecną sytuacją informacje dotyczące instytucji, w których można uzyskać pomoc. (załącznik "Gdzie szukać pomocy?) 

                     

ZAŁĄCZNIKI