Wolontariat

Wolontariat

 

Co to jest Wolontariat?

Wolontariat (łac. Voluntarius - dobrowolny) jest to dobrowolna, świadoma i bezpłatna praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa

 

Przykłady wolontariatu

Wiele ogromnych przedsięwzięć społecznych odbywa się na zasadzie wolontariatu. W Polsce najłatwiej zauważyć wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Polskiego Czerwonego Krzyża. Ale wolontariat to nie tylko działanie na rzecz bliźnich. To także np. opieka nad zabytkami. Przykładem są tutaj wolontariusze Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych.

 

Jak rozpocząć działania wolontariatu?

Domy starców i domy dziecka

Krok 1: Udać się do zaprzyjaźnionego lub najbliższego domu seniora lub domu dziecka w okręgu

Krok 2: Przedstawić własną propozycję na zabawę lub zajęcie czasu wolnego z podopiecznymi tych domów

Krok 3: Wraz z uczestnikami pomysłu przedstawić go podopiecznym i aktywnie brać w nim udział

Osoby niepełnosprawne, słabsze i starsze

Krok 1: Zapoznać się z taką osobą

 Krok 2: Pomóc w czynnościach, z którymi takie osoby nie umieją sobie poradzić

 Krok 3:Aktywnie brać udział w tej akcji

Schroniska dla zwierząt

Krok 1: Udać się do zaprzyjaźnionego lub najbliższego schroniska w okręgu

Krok 2: Przedstawić własna propozycję na działalność w schronisku np. wyprowadzanie psów na spacery, zbieranie karmy lub pieniędzy

Krok 3: Aktywnie brać udział w tej akcji

 

Będąc wolontariuszem…

Zdobędziesz nowe umiejętności oraz doświadczenia zawodowe i życiowe

Zadowolenie u osób, którym się pomogło

Zrobisz coś dobrego i pożytecznego

Nawiążesz nowe znajomości

Będziesz innym potrzebny

 

Opracowały: Sonia Macion i Daria Fröhlich