Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Zachecamy do zapoznania się z harmonogramem

 

 

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 16.05.2022 r. do 20.06. 2022 r.

do godz. 15.00

2

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 16.05.2022 r. do 30.05.2022 r.

do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkoły.

od 24.06.2022 r. do 13.07. 2022 r.

do godz. 15.00

4

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych.

od 31.05.2022 r. do 13.06.2022 r.

5

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych.

do 15.06.2022 r .

6

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

do 13.07.2022 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 20.07.2022 r.

8

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16.05.2022 r. do 25.07. 2022 r.

9

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 21.07.2022 r. do 28.07.2022 r.

 do godz. 15.00

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.07.2022 r. do godz.14.00

 

Pełny harmonogram rekrutacji wraz z rekrutacją uzupełniającą znajduje się na stronie kruratorium.katowice.pl: https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow-do-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-na-rok-sz/ oraz w poniższych załącznikach.

ZAŁĄCZNIKI

 • Załącznik
  Utworzono: 22.03.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono: 22.03.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono: 22.03.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono: 22.03.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono: 22.03.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych